Vad

Vad vi kan

Vi tar fram lösningar och verktyg för att stödja processer, åtgärder och aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. Vi hjälper kunder med deras specifika behov, men vi tar även fram produkter där vi ser ett generellt behov.


Vi ser det så här. För ett bra systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete behövs både kunskap,  rutiner och hjälpmedel. Allt från dagliga aktiviteter till årliga uppföljningar. Allt från allmän information till att kunna agera om olyckan ändå inträffar.

Just nu utvecklar vi

SAM-arbetet - enkelt att göra rätt

- ett koncept för ett tryggt arbetsmiljöarbete 

Vi skapar just nu ett koncept med en handledning och en webbarena med hjälpmedel som stöd för ansvariga  i mindre företag och verksamheter att enkelt och effektivt organisera ett fungerande och godkänt arbete med arbetsmiljöfrågorna.

I konceptet tar vi nu bland annat fram

   

> Att hantera arbetsmiljön  - En handledning - enkelt att göra rätt i arbetsmiljöarbetet.
> LagGuiden                                 – Hitta enkelt rätt bland arbetsmiljöns lagar och föreskrifter.
> SAM-arbetet                           – Webb/portal med stöd för arbetet med handledningen.

  

Detta utvecklingsarbete sker i samarbete med två mycket erfarna arbetsmiljökonsulter

Claes Björkman och Stefan Persson

Några exempel vad vi gjort

Det började med en ”checklista” på papper för att med kunder stämma av nuläge . Konsulter kostar. Med ett enkelt test som kartläggrr och  lite kunskapstöd ska man kunna göra detta själv. Det var utgångspunkten och 2016 blev SAM-testet en digital tjänst.

SAM-testet

Utan att behöva kunna en enda paragraf får du med SAM-testet direkt koll på statusen för arbetsmiljöarbetet!


Via webb svarar man enkelt JA eller Nej på ett antal frågor. Resultatet summeras sedan direkt med en handlingsplan som anger vad ni eventuellt behöver åtgärda och med råd om hur ni kan bäst kan göra det

    

Hela idén med testet är att ge  ett stöd, inte att ställa någon vid skampålen! Kort sagt, resultatet av testet ger en avstämningspunkt att arbeta vidare från.

   

Testet har i  juni 2021 köpts av HPI - Health Profile Institute - och relanserades i januari  2023.

Dålig koll och oordning på dokument och information. Vissa policies och rutiner måste alltid finnas, men helst ska de inte komma till användning! Men alla chefer och medarbetare ska veta att de finns, var de finns och direkt kunna arbeta efter dem om något händer.  Detta var verkligheten som fick oss att ta fram en idé för ett intranät som ger relevant stöd. 

Arbetsmiljöportalen

Portalen är en konceptlösning för ett intranät med funktioner och innehåll efter kraven för SAM.

   

•  Säkrar tillgänglighet och stödjer hanteringen av

     policies, dokument och instruktioner

•  Skapar tillgänglighet och säkrar kraven på allmän

      arbetsmiljöinformation.

•  Ger stöd för att effektivt utföra åtgärder

 

Utifrån konceptet skapar du lösningar efter egna behoven. Utgångspunkten är att det  integreras i den befintliga IT-miljön. Modellen kan också anpassas till ett pärmsystem.

 

Vi kan bistå i förstudie om behov, innehåll och driftslösningar. Vi kan också ge stöd såväl vid uppbyggnad som att säkerställa innehåll.

Checklistor, ”lathundar” och instruktioner har länge använts som stöd för olika moment i det löpande arbetsmiljöarbetet

   

Vi har hjäpt många kunder att utifrån deras behov skapa lösningar som fungerar,  Ny teknik ger nya möjligheter, men en checklista på ett kort fungerar kanske ändå bäst.  

Checklistor, Lathundar och Appar

Vi hjälper till att ta fram hjälpmedel som checklistor, handledningar, instruktioner och arbetsmiljöpärmar.


Även med ny IT-teknik så krävs eftertanke och pedagogiskt tänk för att skapa lösningar som fungerar i sitt sammanhang. 


Snart lanserarvi  en ny tjänst LagGuiden - Hitta rätt i arbetsmiljöns lagar och föreskrifter.  Ett stöd för att enkelt få grepp om den nya sktrukturen på Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Den kommer att finnas både som sökbas och som dokument.

Kunskap & kompetens

Att samla och fördjupa kunskap är ett tidlöst behov. Oftast förmedlas detta ännu med en bok eller kanske ett enklare häfte.


IT och digital teknik har förstås öppnat helt nya elektroniska format som vidgar möjligheterna att ta del.


Vi kan hjälpa till med produktion allt från projektledning, pedagogisk rådgivning och som skribenter.


Vi har medverkat i projekt och själva drivit uppdrag som resulterat i böcker och annan dokumentation.

Vi erbjuder flera enkla hjälp-medel/verktyg för att utveckla ledar- och medarbetarskapet. De anpassas och produceras efter kundernas behov.

Ledar- och medarbetarskap

För drygt tio år sedan utvecklade vi ”Den mänskliga verkningsgraden” , ett managementkonceptet med syftet att bidra till att bättre hantera de psykosociala faktorerna i  en verksamhet.

   

Föreskriften OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) sätter fokus på just det syn- och arbetssätt som vårt koncept har.

   

Och behovet att jobba med frågorna är tyvärr än mer aktuellt idag!

Mer om konceptet

Den mänskliga verkningsgraden

Ett nytt sätt att se på ”människan i arbete

   

Med fokus på chefen har vi skapat en "verktygslåda” för systematiskt arbete med avgörande faktorer i arbetsmiljö och verksamhet. Allt utgår från en tanke- och arbetsmodell som väver ihop mänsklig drivkraft, arbetsmiljöfaktorer och arbetsplatsens produktivitet.

   

Vi använder industrins begrepp verkningsgrad i sitt maskinunderhåll, som en metafor för ett annat ”tänk” för hur medarbetarna också behöver planerat ”underhåll” för att fungera optimalt.

   

Ställ själv frågan; ”gör jag efter min förmåga mitt bästa i arbetet och på ett sätt som får mig att må bra?” Om inte, vad är det som hindrar mig, och vad saknas?

Ledartermometern ger chefen ett underlag och hjälp för att i dialog med medarbetarna utveckla sitt ledarskap.

Arbetspulsen ger input till chef och medarbetare att  diskutera hur man kan öka produktivitet, effektivitet och arbetsglädje.

Teammätaren kartlägger och ger underlag för en dialog i arbetsgruppen för  skapa bättre laganda och gruppfunktion.