Om

Om oss

Vi träffades första gången 1998 på en kurs i Metaplan-metodik. Sedan 2004 har vi samverkat och fram till 2016 drivit konsultbolaget Arbetsmiljöstrategerna. Ett nätverksföretag med expertkonsulter inom hela arbetsmiljöområdet. Sedan 2016 samverkar vi genom bolaget Guiik Konsult med affärsidén att utveckla praktiska stöd för arbetsmiljöarbetet.

Per-Arne Spiik

   

Utbildning som idrottslärare påbyggt till beteendevetare. Erfarenhet som personalchef och konsult inom ledarskap, organisation och utbildning.

   

Sedan mitten av 1990-talet arbetat som konsult och utbildare med frågor som rör arbetsmiljö; från att införa/utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete, genomföra utbildningar till att bistå i att rätta till brister efter inspektionsnedslag.  Är diplomerad OHSAS-revisor samt certifierad BAM-utbildare.

Han har haft särskilt fokus på arbetsmiljöns psykiska perspektiv som mobbning, konflikthantering, ledarskap och gör också faktakartläggningar av fall med kränkande särbehandling.

Kaj Gustavsson

 

Har drygt 30 års erfarenhet av arbete med kommunikation och förändringsprocesser både som utförare, konsult och chefsansvarig. Har sedan 1999 verkat som informationskonsult som projektledare, rådgivare, och skribent samt mediaproduktion och webb.


Har sedan 2006 arbetat med särskild inriktning på den interna informationens betydelse i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Allt från struktur och tillgänglighet till dokument och hjälpmedel samt medarbetarnas förmåga att genomföra nödvändiga åtgärder.

Vi samverkar med

HPI - Health Profile Institut
har sedan 1976 utvecklat metoder och verktyg som hjälper  människor att förbättra sin hälsa. Företagshälsor, friskvårdsföretag, gym- och träningsanläggningar använder deras tjänster.


HPI utvecklar nu verktyg inom arbetsmiljömedicin, arbetsmiljö och för arbetsmiljöarbetet.

IAU

har sedan sedan 1990-talet utvecklat arbetsmetoder och digitala verktyg för en hållbar arbets- och verksamhetsmiljö.


De driver verktyget Kraftkartan ett IT- baserat metodstöd för chefer att i aktiv dialog med medarbetarna öka produktivitet och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Per Axell
är arbetsrättsjurist specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han verkar som utbildare och konsult inom hela arbetsrättsliga fältet.


Per har mer än tjugo års erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet, Juridiska Institutionen.

Arbetsmiljöstrategena

är  nätverkande konsulter med lång erfarenhet av arbetsmiljöarbetets olika delar. De bidrar med hjälp och stöd i det praktiska genomförandet.


Man genomför grund- och vidareutbildningar samt seminarier om allt från formella regelverket, genomförande av SAM, ergonomi till att påverka friskfaktorer.

Stefan Persson

har sedan 1985 jobbat med hälso-och arbetsmiljöfrågor i olika positioner. Under 18 år inom Scanias globala friskvårdsfunktion och företagshälsa. Sedan  chef för affärsutveckling och marknad i Avonova Hälsa.

   

Inom sitt konsultbolag Health Innovation  arbetar han med uppdrag mot ett antal globala industriföretag, stöd till ledningsgrupper och utbildning av chefer och skyddsombud samt driver podden Allt är arbetsmiljö.

Claes Björkman

1987 började Claes sin långa resa inom arbetsmiljö som Legitimerad sjukgymnast. År 2000 blev nästa steg som ergonom . Från 1990 till 2021 har han arbetat inom företags-hälsovården. Parallellt med operativt arbete har även varit verksamhets-chef åren 2007-2017.

   

Claes arbetar sedan 2021 som egen konsult med fokus på chefsstöd, utbildningar, stöd vid  riskbedöm-ningar samt uppbyggnad och revisioner av arbetsmiljöarbetet.

Cult of Pink

Patrik Rydberg

är konsult inom IT och digitalteknik - Software och System Design. Han har sedan 2011 arbetat för IAU i utvecklingen av bland annat SAM-testet och Kraftkartan.

  

Efter grundutbildning Master of Science (M.Sc.), Computer Science på KTH, år 2000 arbetat som konsult.